ไจโรสโคปในโทรศัพท์คืออะไรและมีไว้ทำอะไร?

ไจโรสโคปเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของมุมการวางแนวของร่างกายที่ติดตั้งโดยสัมพันธ์กับระบบอ้างอิงเฉื่อย ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของไจโรสโคปคือของเล่นที่หมุนด้านบน

เชื่อกันว่าไจโรสโคปถูกสร้างขึ้นโดยนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน John Bonenberger ในปี พ.ศ. 2360 แม้ว่าจะมีหลักฐานอื่น ๆ ที่กล่าวถึง Bonenberger ว่าเป็นผู้สร้างอุปกรณ์ดังกล่าวในช่วงต้นปี พ.ศ. 2356

Gyroscopes ใช้ในการขนส่งทางอวกาศการบินเครื่องใช้ในครัวเรือนของเล่น ฯลฯ แน่นอนไจโรสโคปยังใช้ในอุปกรณ์พกพา

เป็นที่เชื่อกันว่าไจโรสโคปเหมือนกับเครื่องวัดความเร่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ถ้าหลังวัดการฉายของความเร่งที่ชัดเจนไจโรสโคปจะแก้ไขตำแหน่งของวัตถุในอวกาศที่สัมพันธ์กับระนาบสามระนาบ อย่างไรก็ตามฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกัน: ไจโรสโคปรับผิดชอบการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในระนาบใด ๆ ในขณะที่มาตรความเร่งมีหน้าที่ในการหมุนจอแสดงผล อาจเป็นไปได้ว่าหากติดตั้งอุปกรณ์ทั้งสองนี้ในอุปกรณ์ของคุณจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวต่างๆได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นมาก

ไจโรสโคปมีไว้ทำอะไร?

ไจโรสโคปถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์จำนวนมากมีความสามารถในการใช้ฟังก์ชันต่างๆโดยการเขย่า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถรับสายหรือสลับเพลงในเครื่องเล่นได้โดยการเขย่า

แน่นอนไจโรสโคปยังใช้ในเกม และแม้ว่ามาตรวัดความเร่งจะมีบทบาทส่วนใหญ่ร่วมกับไจโรสโคป แต่เกมก็น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากภาพที่สมจริงเมื่อเข้าสู่การเลี้ยวในรถเสมือนจะคล้ายกับการขับรถจริง

แนะนำ

ฉันจะตั้งค่าสภาพอากาศบนหน้าจอโทรศัพท์ Android ได้อย่างไร?
ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับรหัสผ่าน iPhone
โทรศัพท์แจ้งว่า "ไม่ได้ลงทะเบียนบนเครือข่าย" จะทำอย่างไร?